Algemene voorwaarden Happy Dog Shop

1 Algemeen

1.1 Door uw bestelling / aankoop via de website geeft u te kennen dat u met de algemene aankoop voorwaarden akkoord gaat.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten.

1.3 Alle goederen blijven eigendom van Happy Dog Shop tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

1.4 U kunt ons bereiken via e-mail info@happydogkapsalon.nl

1.5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, wordt contact met u opgenomen.

1.6 Happy Dog Shop heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te passen.

2 Bestellen

2.1 Er is geen minimum bestelbedrag.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Happy Dog Shop uw bestelling in behandeling heeft genomen.

2.5 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen, of niet goed overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Happy Dog Shop niet aansprakelijk.

3 Levering

3.1 Aflevering door Happy Dog Shop vindt binnen Nederland en Belgie plaats door afgifte aan DHL. Al onze leveringen worden bezorgd door DHL. 

3.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Doordat Happy Dog Shop haar leveringen uitbesteedt aan DHL kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder. Op verzoek kunt u uw bestelling met verhoogde aansprakelijkheid en handtekening voor ontvangst laten versturen. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

3.3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

3.4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan het langer duren. Wij nemen hier dan met U contact over op.

3.6 Happy Dog Shop is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

3.7 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 5 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten nageleverd.

3.8 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

3.9 Als het product niet op voorraad is krijgt u daar bericht over in de bevestigingsmail van uw bestelling.

4 betaling

4.1 Er kan op verschillende manieren betaald worden. Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, Paypal of internet bankieren.

4.2 Dit bedrag dient binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden. Indien je hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail van ons.

4.3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voordat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Happy Dog Kapsalon. LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving dat u ontvangt in de bevestigingsmail die Happy Dog Shop u stuurt.

4.4 Betalingen overmaken naar ons onder vermelding van je order nummer.

4.5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Happy Dog Shop zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zullen wij eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

5 - Prijzen en ruilen

5.1 Happy Dog Shop is gerechtigd prijzen tussendoor aan te passen.

5.2 Alle prijzen op de website vermeld van de goederen zijn inclusief kosten van verpakken en BTW.  Voor verzending binnen Nederland en buiten Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht. In geval je het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij alleen de verzendkosten en de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Happy Dog Kapsalon. Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag (minus de door ons gemaakte verzendkosten binnen 14 dagen retour gestort op je bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.  De door Happy Dog Shop in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag. Wel worden alleen voldoende gefrankeerde zendingen aangenomen. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden! Afgeprijsde artkelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

6 Garantie

6.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Happy Dog Shop worden ingediend met een beschrijving van het gebrek. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product.  Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Happy Dog Shop de koper vragen het product op te sturen voor controle en beoordelen van oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Happy Dog Shop als het defect valt onder garantie. Let op: Happy Dog Shop is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, repareren, vervangen wij het artikel of vergoeden we de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze aan Happy Dog Shop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

6.4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Happy Dog Shop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie. Happy Dog Shop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de verkoop en verzending van de producten van Petswellness.eu die via deze webshop worden aangeboden. De aankopen via Petswellness.eu worden voledig door Petswellness.eu afgehandeld. Dit geldt ook  voor de verzending, garantie en het retourneren van de artikelen van Petswellness.eu.

7.2 Happy Dog Shop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van producten indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij twijfel over de gezondheidstoestanden en capaciteiten/ conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.

7.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Happy Dog Shop beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 8 - Klachten, ruilen en restitutie

8.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 5 dagen na het doen van uw bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan ons; info@happydogkapsalon.nl onder vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken en verzenden van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutie bedrag.

8.3 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) en afgeprijsde artikelen worden niet teruggenomen.

8.4 Wanneer het bestelde product niet aan uw verwachtingen voldoet of u heeft een verkeerd product besteld, dan kun u het product in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden. U krijgt 14 kalender dagen bedenktijd om te bepalen of u het gekochte artikel wil houden of terug wilt sturen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u het product ontvangt. Als u besluit om het product te retourneren dan heeft u recht op teruggaaf van het aankoopbedrag. Indien u een product retourneerd zijn de verzendkosten voor uw rekening.

8.5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas vervangen/geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 7 dagen compleet, in originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan Happy Dog Shop. De verzendkosten van het retourneren worden niet vergoed door Happy Dog Shop.

8.6 Producten in de sale, speelgoed, snacks, parfums, geneesmiddelen en verzorgingsproducten kunnen niet geruild worden. Borstels en kammen kunnen enkel en alleen geruild worden mits deze in de ongeopende en originele verpakking zitten. Geuren voor in huis van het merk Bridgewater kunnen eveneens niet geruild worden.

De wet kopen op afstand:

Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Ondernemers die zich bezig houden met het verkopen van producten of diensten via het Internet, hebben te maken met deze nieuwe en nog vaak onbekende wet. Consumenten hebben door de Wet Kopen op afstand een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet. Zo mogen consumenten binnen 14 dagen gekochte producten teruggeven en hun geld terug vragen. Dit geldt overigens niet voor onder andere bederfelijke waar, kranten, tijdschriften, goederen waarvan de aard van het artikel met zich meebrengt dat het niet geruild kan worden en computerprogrammatuur (waarvan de verzegeling is verbroken). Bedrijven moeten consumenten informeren over het product en de prijs. Ook de wijze van betalen en aflevering moet bekend zijn. Wat is een overeenkomst op afstand? Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als men iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt. De consument kan het product voor aankoop niet zien en zich, wanneer het een dienst betreft, moeilijk vergewissen van de aard van de dienst. De leverancier of dienstverlener kan gevestigd zijn in een andere woonplaats dan de consument, maar ook in een ander land. De wet "Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten" (wetsvoorstel 26 861) is de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten. Met de invoering van de richtlijn wil de Europese Unie de ontwikkeling van de Europese markt stimuleren. De wet bevat onder meer verplichtingen voor de leverancier om de consument bij overeenkomsten op afstand tijdig en voldoende informatie te verstrekken. De consument heeft bedenktijd en het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te beëindigen. De wet biedt de consument een betere bescherming tegen het eisen van betaling voor niet bestelde zaken en geeft meer bescherming tegen agressieve verkooptechnieken. De wet bevat ook een bepaling tegen frauduleus gebruik van de betaalkaart van de consument.

 

© 2012 - 2022 Happy Dog Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel